Kierowca

Rola

Zapewnienie bezpiecznego i wydajnego transportu towarów, dotrzymywanie terminów i przyczynianie się do sprawnego funkcjonowania operacji logistycznych firmy.

Obowiązki

 • Bezpieczny i wydajny transport towarów do miejsca przeznaczenia.
 • Utrzymywanie pojazdu w optymalnym stanie technicznym poprzez przeprowadzanie regularnych kontroli i konserwacji zapobiegawczej.
 • Efektywne planowanie tras w celu optymalizacji czasu dostawy i obniżenia kosztów.
 • Załadunek i rozładunek towarów, zapewnienie ich odpowiedniego zabezpieczenia podczas transportu.
 • Ścisłe przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa drogowego i wewnętrznych zasad firmy.
 • Wypełnianie niezbędnej dokumentacji, takiej jak listy przewozowe, raporty z dostaw i inne dokumenty związane z transportem.

Wymagania

 • Prawo jazdy kategorii B, C, E (w stosownych przypadkach) oraz licencja zawodowa na transport towarów.
 • Wcześniejsze doświadczenie na podobnym stanowisku, najlepiej w spedycji.
 • Dobra znajomość nawigacji i planowania tras.
 • Zdolność do samodzielnej pracy i podejmowania szybkich decyzji w nieprzewidzianych sytuacjach.
 • Niezawodność, punktualność i silne zaangażowanie w bezpieczeństwo na drodze.
 • Znajomość zasad i przepisów związanych z transportem towarów.