1. Wprowadzenie

Niniejsza polityka dotycząca plików cookie ma na celu poinformowanie użytkownika o naszych praktykach w zakresie gromadzenia informacji od użytkownika. gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę, za pomocą plików cookie i innych technologii śledzenia, ale z poszanowaniem jego prawa do prywatności. do ochrony danych osobowych użytkowników.

Nasze pliki cookie nie przechowują danych osobowych, takich jak imię i nazwisko lub dane bankowe. Pozwalają nam one jedynie na poznanie informacji po zalogowaniu się użytkownika lub pomagają powiązać informacje o przeglądaniu z danymi osobowymi, gdy użytkownik zdecyduje się zarejestrować w usłudze lub newsletterze.

Prywatność informacji jest stałym obowiązkiem, dlatego zobowiązujemy się do okresowego aktualizowania niniejszego dokumentu informacyjnego w miarę podejmowania nowych praktyk dotyczących danych osobowych lub przyjmowania nowych zasad ochrony prywatności. W odniesieniu do przetwarzania danych na podstawie zgody (jak opisano poniżej), powiadomimy użytkownika o wszelkich zmianach i zwrócimy się o jego zgodę. ekstra.

Należy pamiętać, że nie będziemy pozyskiwać ani otrzymywać żadnych informacji od dzieci poniżej 16 roku życia.

Poniższe informacje zwracają uwagę. więcej szczegółów na temat umieszczania, używania i zarządzania plikami cookie używanymi przez https://www.crystal-logistics-services.com/. Istnieje również kilka przydatnych linków związanych z tym tematem.

Strona internetowa https://www.crystal-logistics-services.com/ jest obsługiwana przez S.C. CRYSTAL LOGISTICS SERVICES S.R.L. (CIF/CUI: RO 43944517, zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym pod nr. J40/4964/2021, z siedzibą w Rumunii, Bukareszt, sektor 1, calea Floreasca, nr 60, et. 2, office 1, która wykorzystuje zarówno własne, jak i zewnętrzne pliki cookie, aby zapewnić odwiedzającym lepsze wrażenia podczas przeglądania oraz usługi dostosowane do potrzeb i zainteresowań odwiedzających i klientów.

2. Kontekst legislacyjny

Zgodnie z wymogami dyrektywy (UE) 2002/58/WE („dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej”) oraz rozporządzenia (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („rozporządzenie RODO”) obowiązującymi od dnia 25 maja 2018 r., jesteśmy zobowiązani do bezpiecznego zarządzania danymi osobowymi, które nam przekazujesz, wyłącznie w określonych celach. które użytkownik przekazuje nam, korzystając z naszej witryny internetowej, zgodnie z rozporządzeniem RODO i dyrektywą o prywatności i łączności elektronicznej.

W szczególności rozporządzenie RODO zobowiązuje nas, po pierwsze, do zapewnienia użytkownikowi możliwości wyrażenia lub, w zależności od przypadku, wycofania zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w dowolnym momencie, sprostowania treści danych osobowych lub zażądania przeniesienia danych osobowych do innego administratora, a po drugie, do poinformowania użytkownika o zawartości plików cookie używanych przez naszą stronę internetową, jakie kategorie danych osobowych użytkownika są przetwarzane przez nasze pliki cookie, co robimy z informacjami uzyskanymi przez pliki cookie i gdzie przechowujemy te informacje, zapewniając wysoki poziom bezpieczeństwa informacji gromadzonych przez pliki cookie, możliwość zablokowania przez użytkownika w dowolnym momencie uruchamiania dowolnych lub wszystkich plików cookie przez naszą stronę internetową, a także usunięcia informacji gromadzonych przez pliki cookie.

Więcej informacji na temat treści tych zasad prawnych można znaleźć pod następującymi linkami:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A32002L0058
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

3. TWOJE PRAWA

Rozporządzenie RODO przyznaje pewne prawa osobom, których dane dotyczą. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych i ich sprostowania (poprawienia). przetwarzanych przez nas danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe. Użytkownik może poprosić nas o usunięcie tych danych lub zaprzestanie ich przetwarzania, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków. Użytkownik może również poprosić nas o zaprzestanie wykorzystywania jego danych. do celów marketingu bezpośredniego. Użytkownik ma prawo złożyć skargę do organu ochrony danych, jeśli ma obawy dotyczące sposobu, w jaki przetwarzamy jego dane. osobiste. Gdy będzie to technicznie wykonalne, będziemy w stanie – na żądanie użytkownika. – w celu udostępnienia użytkownikowi jego danych osobowych lub przekazania ich bezpośrednio innemu operatorowi. Jeśli dostęp nie może zostać zapewniony w rozsądnym terminie, poinformujemy użytkownika o dacie, kiedy informacje zostaną udostępnione. Możesz również zażądać dodatkowych informacji na temat: celu przetwarzania, kategorii danych osobowych, których to dotyczy, kto był źródłem informacji i jak długo będą one przechowywane. W celu wyegzekwowania któregokolwiek z tych praw należy w dowolnym momencie skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem logistics@crystalservices.ro.

OSTRZEŻENIE! Prosimy o rozsądne korzystanie ze swoich praw i pamiętanie, że ich nadużywanie może prowadzić do odpowiedzialności.

Dane kontaktowe krajowego organu ochrony danych osobowych są następujące:

Krajowy organ nadzorczy ds. przetwarzania danych osobowych
Adres. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sektor 1, kod pocztowy 010336
Strona internetowa: http: //www.dataprotection.ro
Adres e-mail: anspdcp@dataprotection.ro
Telefon:+40.318.059.211; +40.318.059.212
Faks: +40.318.059.602

4. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych w odniesieniu do wszystkich aspektów ochrony danych osobowych. Użytkownik może skontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem jego danych. i wykonywania swoich praw. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących sposobu, w jaki przetwarzamy dane użytkownika. dane osobowe. Adres e-mail, pod którym można skontaktować się z inspektorem ochrony danych, to: logistics@crystalservices.ro.

9. JAK UŻYWAMY PLIKÓW COOKIE NA TEJ STRONIE

Podzieliliśmy nasze pliki cookie na następujące kategorie, aby ułatwić zrozumienie, dlaczego ich potrzebujemy:

 1. Niezbędne – służą do usprawnienia naszej pracy na miejscu. Te pliki cookie nie gromadzą informacji o użytkowniku. które mogą być wykorzystywane do celów reklamowych lub rejestrowania aktywności użytkownika. w Internecie. Bez tych plików cookie strona nie będzie działać prawidłowo. Jeśli więc użytkownik zablokuje te pliki cookie, nie będziemy w stanie przewidzieć, w jaki sposób witryna będzie się rozwijać.
 2. Wydajność/Statystyki – są wykorzystywane do analizowania wydajności naszej witryny i tego, jak możemy ją ulepszyć, na przykład, które strony są najczęściej odwiedzane i czy pojawiają się komunikaty o błędach. Nie gromadzą informacji umożliwiających identyfikację użytkownika, wszystkie dane są anonimowe. Korzystając z naszej strony internetowej, użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z „wydajnościowych” plików cookie. Jeśli je zablokujesz, nie będziemy w stanie przewidzieć, jak strona będzie się rozwijać.
 3. Funkcjonalność – Pomagają poprawić komfort korzystania z witryny, na przykład przypominając o produktach dodanych do koszyka. Mogą rejestrować zmiany wprowadzone przez użytkownika w witrynie. Gromadzone informacje mogą być anonimowe. Odnoszą się one wyłącznie do naszej witryny i nie mogą śledzić innych odwiedzanych witryn. Użytkownik może zablokować lub zezwolić na korzystanie z tych plików cookie, ale ich zablokowanie może oznaczać, że nie będziemy mogli dłużej świadczyć niektórych usług. Możliwe jest również, że zablokowanie ich uniemożliwi nam zapamiętanie, że użytkownik nie chciał określonej usługi.
 4. Targetowanie/reklama – są one wykorzystywane do wymiany pewnych informacji ze stronami trzecimi, z którymi się reklamujemy, aby wiedzieć, w jaki sposób użytkownik trafił na naszą stronę. Możemy również używać plików cookie w celu określenia, którymi częściami witryny użytkownik jest zainteresowany. Następnie wykorzystujemy te informacje do wyświetlania reklam i stron, które naszym zdaniem mogą zainteresować użytkownika, aby zindywidualizować sposób, w jaki się z nim komunikujemy. lub w celu zindywidualizowania treści wiadomości wysyłanych do użytkownika.

Jeśli wolisz, możesz z nich zrezygnować. Personalizacja treści oznacza, że zawiera ona informacje, które odzwierciedlają zainteresowanie użytkownika treścią naszych stron lub ofertami lub promocjami, które naszym zdaniem mogą być dla niego interesujące, oraz w celu poprawy sposobu, w jaki reagujemy na jego potrzeby.

11. CZYM SĄ PLIKI COOKIE UMIESZCZANE PRZEZ STRONY TRZECIE?

Pliki cookie stron trzecich to pliki cookie umieszczane przez witrynę inną niż ta, którą użytkownik aktualnie odwiedza, i mogą być używane anonimowo do zapamiętywania historii przeglądania użytkownika, aby można było dostarczać mu bardziej trafne reklamy. Ten rodzaj plików cookie może zostać zablokowany przez użytkownika za pomocą ustawień przeglądarki.

Należy pamiętać, że nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności i praktyki stron trzecich, ale strony trzecie są związane obowiązującym prawem i polityką prywatności właściciela tej witryny.

Poniżej znajduje się lista możliwych plików cookie umieszczanych przez strony trzecie:

NazwaKategorieStrona internetowa/FirmaTryb blokady
NIE DOTYCZYNIE DOTYCZYNIE DOTYCZYInformacje o blokadzie

13. PRZECHOWYWANIE INFORMACJI PRZECHWYCONYCH PRZEZ PLIKI COOKIE

Informacje uzyskane za pomocą plików cookie są przechowywane w warunkach wysokiego bezpieczeństwa przez serwer sieciowy, tj. serwer hostujący naszą stronę internetową.

Zapewniamy, że nasz serwer internetowy musi spełniać wysokie wymogi bezpieczeństwa dotyczące informacji gromadzonych za pośrednictwem plików cookie i jest zobowiązany do ścisłego przestrzegania obowiązków nałożonych przez obowiązujące prawo.

Gromadzone przez nas informacje o użytkowniku. poprzez dostęp do naszej strony internetowej nie będą udostępniane stronom trzecim.

14. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

W celu ochrony prywatności danych i informacji osobowych przesyłanych za pośrednictwem tej strony internetowej, utrzymujemy zabezpieczenia fizyczne, techniczne i administracyjne.

Stale aktualizujemy i testujemy naszą technologię bezpieczeństwa. Ograniczamy dostęp do danych użytkownika. dane osobowe tych pracowników, którzy muszą je znać, aby zapewnić użytkownikowi korzyści lub usługi. Ponadto szkolimy naszych pracowników w zakresie znaczenia prywatności oraz zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji użytkownika.

Jeśli dojdzie do wycieku danych osobowych, dołożymy wszelkich starań, aby go wyeliminować i ocenić poziom ryzyka związanego z wyciekiem zgodnie z naszą polityką dotyczącą naruszeń danych osobowych. Jeśli okaże się, że wyciek może spowodować fizyczną, materialną lub niematerialną szkodę użytkownika. (np. dyskryminacja, kradzież tożsamości, oszustwo lub strata finansowa), skontaktujemy się z Tobą bez zbędnej zwłoki, chyba że prawo stanowi inaczej. Wszystkie nasze działania będą podejmowane w pełnej współpracy z właściwym organem nadzorczym.

15. KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA ZWIĄZANE Z PLIKAMI COOKIE

Pliki cookie NIE są wirusami! Używają one formatów tekstowych. Nie składają się one z fragmentów kodu, więc nie mogą być wykonywane ani uruchamiane automatycznie. W związku z tym nie można ich powielać ani replikować w innych sieciach w celu ponownego uruchomienia lub replikacji. Ponieważ nie mogą wykonywać tych funkcji, nie można ich uznać za wirusy.

Pliki cookie mogą być nadal wykorzystywane do negatywnych celów. Ponieważ pliki cookie przechowują informacje o preferencjach użytkowników i historii przeglądania, zarówno w określonej witrynie, jak i w kilku innych witrynach, mogą być używane jako forma oprogramowania szpiegującego. Wiele produktów antyszpiegowskich jest świadomych tego faktu i konsekwentnie oznacza pliki cookie do usunięcia w ramach procedur usuwania/skanowania antywirusowego/antyszpiegowskiego.

Ogólnie rzecz biorąc, przeglądarki mają wbudowane ustawienia prywatności, które zapewniają różne poziomy akceptacji plików cookie, okres ważności i automatyczne usuwanie po odwiedzeniu określonej witryny przez użytkownika.

Ponieważ ochrona tożsamości jest bardzo cenna i jest prawem każdego użytkownika Internetu, wskazane jest, aby wiedzieć, jakie możliwe problemy mogą powodować pliki cookie. Ponieważ stale przesyłają one informacje tam i z powrotem między przeglądarką a stroną internetową, jeśli osoba atakująca lub nieupoważniona ingeruje w ścieżkę transmisji danych, informacje zawarte w pliku cookie mogą zostać przechwycone. Chociaż zdarza się to bardzo rzadko, może się to zdarzyć, jeśli przeglądarka łączy się z serwerem za pomocą niezaszyfrowanej sieci (np. niezabezpieczonej sieci Wi-Fi).

Inne ataki oparte na plikach cookie obejmują nieprawidłowe ustawienia plików cookie na serwerach. Jeśli strona internetowa nie wymaga od przeglądarki korzystania wyłącznie z szyfrowanych kanałów, atakujący mogą wykorzystać tę lukę, aby nakłonić przeglądarki do wysyłania informacji przez niezabezpieczone kanały. Następnie atakujący wykorzystują te informacje do uzyskania nieautoryzowanego dostępu do niektórych stron internetowych. Bardzo ważne jest, aby zachować ostrożność przy wyborze najbardziej odpowiedniej metody ochrony danych osobowych.

17. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO I ODPOWIEDZIALNEGO PRZEGLĄDANIA W OPARCIU O PLIKI COOKIE

Ze względu na ich elastyczność oraz fakt, że większość najczęściej odwiedzanych i największych witryn korzysta z plików cookie, są one prawie nieuniknione. Wyłączenie plików cookie uniemożliwi użytkownikowi dostęp do najpopularniejszych i najczęściej używanych witryn, w tym Youtube, Gmail, Yahoo i innych.

Ale oto kilka wskazówek, które pozwolą ci bez obaw przeglądać strony z plikami cookie:

 • Dostosuj ustawienia przeglądarki dotyczące plików cookie, aby odzwierciedlały poziom bezpieczeństwa plików cookie, który jest dla Ciebie wygodny.
 • Jeśli nie masz nic przeciwko plikom cookie i jesteś jedyną osobą korzystającą z komputera, możesz ustawić długi czas wygaśnięcia przechowywania historii przeglądania i osobistych danych dostępu.
 • W przypadku współdzielenia dostępu do komputera można rozważyć ustawienie przeglądarki tak, aby usuwała indywidualne dane przeglądania przy każdym zamknięciu przeglądarki. Jest to opcja umożliwiająca dostęp do witryn, które umieszczają pliki cookie i usuwają wszelkie informacje o odwiedzających po zamknięciu sesji przeglądania.
 • Zainstaluj i stale aktualizuj aplikacje antyszpiegowskie.

Wiele aplikacji do wykrywania oprogramowania szpiegującego i zapobiegania mu obejmuje wykrywanie ataków na strony internetowe. Zapobiega to dostępowi przeglądarki do stron internetowych, które mogą wykorzystywać luki w zabezpieczeniach przeglądarki lub pobierać niebezpieczne oprogramowanie. Upewnij się, że Twoja przeglądarka jest zawsze aktualna. Wiele ataków opartych na plikach cookie wykorzystuje słabości starszych wersji przeglądarek.

Pliki cookie są wszędzie i nie można ich uniknąć, jeśli chcesz cieszyć się dostępem do najlepszych i największych witryn w Internecie – lokalnych lub międzynarodowych. Dzięki jasnemu zrozumieniu sposobu ich działania i korzyści, jakie przynoszą, można podjąć niezbędne środki bezpieczeństwa, aby móc bez obaw surfować po Internecie.

18. PYTANIA, WĄTPLIWOŚCI, SKARGI

W przypadku pytań dotyczących informacji. danych osobowych lub w przypadku chęci wyegzekwowania swoich praw lub jakichkolwiek pytań lub skarg, prosimy o kontakt poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Inspektora Ochrony Danych na adres logistics@crystalservices.ro.

Jeśli nie chcesz, abyśmy wykorzystywali podane przez Ciebie informacje, wyślij nam wiadomość e-mail na adres logistics@crystalservices.ro z tematem „Nie wykorzystuj moich danych” i swoim imieniem i nazwiskiem.

Aby zaktualizować lub poprawić swoje dane. danych osobowych, prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem logistics@crystalservices.ro.

  Wniosek o wycenę transportu

  Szczegóły dotyczące transportu:

  Typ Transport

  Dane kontaktowe:

   Zapisz się do newslettera

   Przeczytałem i akceptuję politykę prywatności*