Întrebări frecvente

Care sunt criteriile prin care se calculează costul transportului?
 • Distanță
 • Tonaj
 • Dimensiuni
 • Timp de tranzit
 • Taxe de drum pe ruta
 • Autorizații (dacă se impune)
Cum verific dacă marfa este asigurată pe durata transportului?
Fiecare camion are obligatoriu prin lege Asigurare CMR de răspundere pentru marfă pe care o puteți solicitata de fiecare dată când contractați un transport
Care sunt condițiile de plata?
La prima colaborare lucrăm cu ordin de plata la descărcare, ulterior se poate opta pentru ordin de plata la termen sau bilet la ordin
Am de adus/trimis o marfă în afara Uniunii Europene, cum se procedează?
 • La import, prin intermediul unui comisionar vamal se vor întocmi o declarație vamală și un tranzit, pentru ieșirea pintr-un punct vamal din țara respectivă din afara UE, urmând că mașina să treacă prin frontiera prevăzută în tranzit, până la comisionarul vamal din România, unde se va plăti decontul de TVA, după care va primi liber de vamă și va putea merge, în final, către locația de descărcare
 • La export este exact la fel, doar că în sens invers
 • Trebuie avut în vedere că prestațiile comisionarilor vamali sunt contra-cost
Cum verific o companie de transport?
Orice companie de transport trebuie să aibă Licență de Transport eliberată de Autoritatea Rutieră Română ( sau de autoritatea competență din țara în care are firma sediul) și Asigurare CMR de răspundere pentru marfă. Pe lângă acestea, va trebui să lucrați sub un contract/comandă de transport pentru siguranță sporită
Ce este un formular CMR și cum îl completez?

Formularul CMR este o scrisoare de trăsura. Este documentul pregătit de expeditor care atestă că marfa s-a livrat destinatarului. Datele cuprinse în scrisoarea CMR sunt: expeditorul, destinatarul, documentele însoțitoare, tipul și cantitatea mărfurilor transportate, numărul de înmatriculare al autovehiculului și transportatorul. Aceste date trebuie completate corect în scrisoarea de trăsura. CMR-ul se întocmește trei exemplare originale, dintre care unul (dovada primirii) este pentru expeditor, cel de al doilea este pentru transportator, iar cel de al treilea este pentru destinatar (dovada livrării). Acesta trebuie să conțină:

 • a) locul și dată întocmirii sale
 • b) numele și adresa expeditorului
 • c) numele și adresa transportatorului
 • d) locul și dată primirii mărfii și locul prevăzut pentru eliberarea acesteia
 • e) numele și adresa destinatarului
 • f) denumirea curentă a naturii mărfii și felul ambalajului, iar pentru mărfurile periculoase, denumirea lor general recunoscută
 • g) numărul coletelor, marcajele speciale și numerele lor
 • h) greutatea brută sau cantitatea astfel exprimată a mărfii
 • i) cheltuielile aferente transportului (preț de transport, cheltuieli accesorii, taxe de vama și alte cheltuieli survenite de la încheierea contractului și până la eliberare)
 • j) instrucțiunile necesare pentru formalitățile de vama și altele
 • k) indicația că transportul este supus regimului stabilit prin prezența convenție și nici unei alte clauze contrare
Care este diferența transportul exclusiv și acela în regim de grupaj?
 • Transportul exclusiv înseamnă că întrega mașină este rezervată exclusiv pentru un singur client
 • Transportul în regim de grupaj înseamnă că, într-un camion se grupează mai multe mărfuri distincte, astfel încât costurile sunt mai mici. Trebuie avut in vedere ca timpul de livrare este posibil să fie mai lung