Termeni si conditii generale /TCG/ ce reglementeaza relatiile cu
beneficiarii serviciilor de transport oferite de CLS

1. Definitii

“Termeni si conditii generale /TCG” – ansamblul conditiilor contractuale aplicabile tuturor beneficiarilor serviciilor de transport si a serviciilor conexe, care completeaza prevederile contractelor de expeditie si reprezinta parte integrata din acestea,

„Crystal Logistics Services S.R.L.”, “CLS” sau “Societatea de Expeditii” – Crystal Logistics Services S.R.L., avand sediul social in Bucuresti, Sector 1, Strada Argentina, nr. 25, Parter, avand cod unic de inregistrare: 43944517, si numar de ordine in Registrul Comertului: J40/4964/19.03.2021, EUID: ROONRC.J40/4964/2021 telefon: 0040.771.542.171, e-mail: office@crystalservices.ro,

„Client” – persoanele juridice/ fizice beneficiare ale comenzii de transport sau a serviciilor conexe oferite de CLS, indiferent daca acestea sunt expeditorul, proprietarul, comitentul, beneficiarul final al bunurilor transportate. Prezentele TCG sunt aplicabile tuturor categoriilor de persoane mentionate mai sus, chiar daca comanda de transport este semnata de una/unele dintre acestea si au obligatia de a se informa cu privire la transportul bunurilor.

“Contractul de Expeditie” este contractul prin care Clientul solicita din partea CLS incheierea, in nume propriu si in contul Clientului, a unei/unor comenzi de transport si/sau servicii accesorii, de catre Crystal Logistics Services S.R.L., pentru Client, in conditiile mentionate in contract si TCG.

„Comanda de transport” sau „Comanda” inseamna orice cerere scrisa transmisa prin email, fax sau schimbul electronic de date prin care este atribuita o anumita comanda de transport societatii CLS, in baza unui Contract de Expeditie. Comanda de transport incheiata in lipsa unui Contract de Expeditie are valoarea juridica a unui Contract de Expeditie. Comanda va fi considerata acceptata dupa aprobarea expresa, exprimata in scris. Inceperea executarii comenzii de catre CLS in orice mod va fi considerata drept o confirmare tacita.

2. Contractul de expeditie

2.1. Obiectul contractului de expeditie il constituie incheierea, in nume propriu si in contul Clientului, a unei/unor Comenzi de transport marfa si/sau servicii accesorii, de catre Crystal Logistics Services S.R.L., pentru Client, in conditiile mentionate in Contractul de expeditie si TCG.

2.2. Contractul de expeditie este un contract prin care Societatea de Expeditii se obliga sa incheie, in nume propriu si in contul Clientului, unul sau mai multe contracte de transport si/sau sa indeplineasca operatiunile accesorii.

2.3. In baza Contractului de expeditie se vor intocmi in beneficiul Clientului Comenzi de transport pentru fiecare transport individual in parte. In cazul in care exista contradictii intre prevederile Comenzilor de transport si cele ale Contractului de expeditie, clauzele acestuia din urma se aplica cu prioritate.

2.4. In contractul de expeditie se prevad clauze atat cu privire la transportul propriu-zis, cat si la serviciile accesorii transportului.

2.5. Contractul de expeditie intra in vigoare la data semnarii lui.

2.6. Comenzile de transport individuale intra in vigoare de la data acceptarii fara rezerve a ofertei si expira la achitarea contravalorii transportului. Daca in termen de o ora de la primirea de catre Client a ofertei de transport nu se anunta refuzul expres comunicat in scris cu privire la executarea comenzii, comanda de transport se considera valabil incheiata de la data transmiterii ofertei, in conditiile Contractului de expeditie si al TCG.

2.7. Orice modificare a conditiilor de executare a comenzii fara acordul scris al Societatii de Expeditii nu va fi luata in considerare. Clientul va notifica imediat Societatii de Expeditii orice modificare a informatiilor care sunt relevante in orice mod pentru executarea corecta a expedierii de marfuri. In caz contrar, Clientul va suporta toate consecintele unei astfel de omisiuni.

2.8. Societatea de Expeditii se obliga la renegocierea contractului de expeditie in acord cu modificarile solicitate de Client in timp util. Modificarea comenzilor individuale se poate solicita doar cu cel mult 48 de ore inainte de data de incarcare (e.g. cu privire la costuri/termen de livrare etc.). Dupa acest termen nu se va mai putea proceda la reducerea pretului comenzii de transport.

2.9. Din cauza conditiilor generale pe piata transporturilor, data de incarcare si data de descarcare au caracter estimativ, iar aceste date se pot modifica in functie de situatia de fapt concreta intampinata pe durata transportului, precum conditionari suplimentare sau devieri ale mijlocului de transport pe anumite segmente de drum, blocaje ale traficului, stationari la alte puncte de incarcare/livrare, conditii meteorologice nefavorabile, controale de rutina asupra mijlocului de transport, etc. iar Clientul intelege ca aceste modificari ale datelor de incarcare/descarcare nu reprezinta culpa Societatii de Expeditii.

2.10. Din cauza conditiilor generale pe piata transporturilor, in cazurile in care costurile de furnizare a transportului cresc (de exemplu, din cauza taxelor de drum, costului combustibilului, inflatiei pe piata transporturilor etc.), Societatea de Expeditii va notifica in termen de 15 zile inainte de executarea urmatoarei comenzi de transport pretul actualizat, iar contractul de expeditie continua doar dupa acceptarea noului pret de catre Client, in caz contrar, acesta inceteaza de drept.

2.11. Pe durata transportului, valoarea marfurilor este asigurata conform asigurarii mijlocului de transport utilizat. In cazul in care valoarea totala a marfurilor depaseste valoarea asigurata a mijlocului de transport, Clientul poate solicita Societatii de Expeditii (i) ridicarea limitei de raspundere a asigurarii mijlocului de transport pana la concurenta valorii marfurilor sau (ii) incheierea unei asigurari de tip cargo all risks. Ambele servicii accesorii vor fi negociate prin act aditional si necesita achitarea unui tarif suplimentar.

3. Obligatiile Societatii de Expeditii

3.1. Societatea de Expeditii va depune diligentele necesare pentru organizarea si/sau executarea transportului si efectuarea serviciilor accesorii, potrivit instructiunilor Clientului.

3.2 Societatea de Expeditii este obligata sa ia toate masurile necesare pentru protejarea intereselor Clientului pe tot parcursul prestarii activitatilor.

3.3. Societatea de Expeditii se asigura ca subcontractantii acesteia au polita de asigurare CMR valida pentru mijloacele de transport utilizate. In eventualitatea in care asigurarea CMR a subcontractorului nu produce efecte, Societatea de Expeditii beneficiaza de o polita de asigurare CMR globala, avand un maxim de asigurare in caz de daune de 2.5 milioane EUR, in limita valorii asigurarii CMR a mijlocului de transport utilizat.

3.4.In cazul intarzierii nejustificate a ajungerii marfurilor la destinatie pe o durata mai mare de 3 zile lucratoare, Societatea de Expeditii va despagubi Clientul cu penalitati in valoare de EUR 100 / zi lucratoare.

3.5. Societatea de Expeditii trebuie sa fie organizata si sa dispuna de mijloacele necesare executarii misiunii sale. Societatea de expeditii isi asuma obligatia transmiterii prompte a ofertelor de transport la solicitarea Clientului cu care a incheiat un Contract de expeditie, ori de cate ori este necesar.

3.6. Daca nu s-a convenit altfel, Societatea de Expeditii are dreptul sa aleaga in mod liber subcontractantii, precum si modurile de transport si mijloacele folosite. Persoanele intermediare sau subcontractantii la care recurge Societatea de Expeditii pentru executarea obligatiilor sale sunt considerate acceptate de Client, daca acesta nu a exprimat vreo opozitie inaintea inceperii executarii transportului.

3.7. Societatea de Expeditii are obligatia sa plateasca facturile in cadrul termenelor stabilite prin contracte cu subcontractantii sai.

3.8. Societatea de Expeditii are ca obligatie consilierea privind doar activitatea de transport si/sau serviciile accesorii, fara aspecte care tin de marfuri in relatia cu diferite autoritati (licente import/export, autorizari, dubla utilizare etc).

3.9. Societatea de Expeditii se angajeaza sa verifice faptul ca subcontractantii acesteia ancoreaza marfurile in mijlocul de transport intr-un mod corespunzator astfel incat sa nu se avarieze pe durata transportului.

3.10. In cazul transportului de marfuri vrac, eroarea de cantar general admisa la descarcare este de 100 kg. In cazul in care se constata la descarcare prin bonul de cantar o diferenta de cantitate mai mare de 100 kg Societatea de Expeditii este obligat sa solicite transportatorului despagubiri constand in pretul cantitatii de marfa lipsa peste pragul de 100 kg, prin raportarea diferentei de cantitate la pretul marfii transportate in vederea despagubirii Clientului.

4. Obligatiile Clientului

4.1 Clientul garanteaza Societatii de Expeditii, in momentul in care bunurile au fost preluate de catre aceasta, exactitatea privind toate detaliile legate de natura generala a marfurilor, marcile, numarul, greutatea, volumul si cantitatea si, daca este cazul, caracterul periculos al marfurilor, astfel cum au fost furnizate de acesta sau in numele sau.

4.2 Clientul este responsabil pentru modul de intocmire, corectitudinea si aparenta de legalitate a documentelor pe care la pune la dispozitia Societatii de Expeditii, cum ar fi, dar fara a se limita la facturile comerciale, listele specificative etc. Conform actualizarilor in vigoare ale O.U.G. nr. 41/2022, in cazul in care marfa transportata se incadreaza intr-una dintre categoriile de risc fiscal ridicat (BRFR), Clientul are obligatia de a furniza in timp util codurile UIT, de a efectua toate obligatiile legale privind Sistemul National RO e-Transport va fi tinut raspunzator fata de Societatea de Expeditii si/sau subcontractantii acestuia in cazul sanctionarii acestora din cauza lipsei indeplinirii obligatiei de raportare.

4.3 Clientul este obligat sa transmita in scris Societatii de Expeditii si cel mai tarziu in momentul confirmarii comenzii, toate detaliile privind executarea comenzii: tipul, greutatea, volumul, valoarea si ambalajul marfurilor, detalii privind programul de incarcare/descarcare, termene precise de incarcare/descarcare si alte conditii speciale de transport al marfii. Instructiunile sunt supuse acceptului Societatii de Expeditii. Totusi, acestea se considera acceptate daca, dupa primirea acestora de catre Societatea de Expeditii, s-a trecut la executare. Sarcina probei privind instructiunile speciale date Societatii de Expeditii incumba Clientului.

4.4 Clientul va fi raspunzator fata de Societatea de Expeditii si o va despagubi pentru toate costurile, cheltuielile si taxele oficiale aferente tuturor daunelor, ca urmare a informatiilor sau instructiunilor incorecte, incomplete sau furnizate cu intarziere de catre Client, sau a predarii de catre Client sau de orice persoana care actioneaza in numele sau, catre Societatea de Expeditii sau catre orice alta persoana fata de care Societatea de Expeditii poate fi raspunzatoare, a unor marfuri care au cauzat deteriorarea proprietatii, a mijloacelor de transport si a mediului sau orice alta pierdere.

4.5 Clientul trebuie sa predea marfurile ambalate, marcate, etichetate, astfel incat sa reziste operatiunilor de transport si/sau celor accesorii si sa poata fi livrate destinatarului potrivit contractului de expeditie.

4.6 In cazul constatarii la destinatie de pierderi, avarii sau orice pagube produse marfii, inclusiv cele produse de intarzierea transporturilor, atunci cand s-a convenit efectuarea transportului intr-un anumit termen, destinatarul sau cei care receptioneaza marfa au obligatia sa procedeze la constatarea daunelor si la indeplinirea formalitatilor ce se impun, inclusiv la formularea de rezerve legale fata de transportator, precum si sa ia alte masuri care sa asigure conservarea dreptului la reclamatii si actiuni in vederea recuperarii daunelor, in termenii regulamentelor internationale de transport. In cazul in care Clientul beneficiaza de despagubiri acordate prin intermediul asigurarii CMR globale a Societatii de Expeditii, acesta va fi obligat la plata francizelor sau altor costuri solicitate de societatea de asigurari.

4.7 In caz de refuz al marfii de catre destinatar sau in caz de absenta a acestuia, indiferent de motiv, Clientul este obligat sa suporte pretul transportului, al serviciilor accesorii, precum si al cheltuielilor suplimentare, efectuate sau angajate de Societatea de Expeditii pana la finalizarea transportului, inclusiv serviciile suplimentare de stationare a mijlocului de transport/depozitare pana la acceptarea marfii de catre destinatar.

4.8 In cazul in care Societatea de Expeditii angajeaza in contul Clientului operatiuni vamale, Clientul este cel care garanteaza comisionarului vamal plata datoriei vamale si/sau amenzilor ce s-ar datora, determinate de furnizarea unor instructiuni sau documente eronate.

4.9 In eventualitatea in care Societatea de Expeditii, in cazul unor circumstante neprevazute, actioneaza in interesul Clientului pentru a prezerva drepturile si integritatea marfurilor acestuia, costurile si taxele suplimentare vor fi suportate de Client.

4.10 Clientul va informa Societatea de Expeditii cu privire la o eventuala cesionare de drepturi si obligatii rezultate din contractul de expeditii catre un tert.

4.11 Daca Clientul anuleaza comanda sau se retrage din contractul de expeditie/comanda inainte de inceperea executarii transportului, acesta va despagubi Casa de Expeditii cu 30% din valoarea transportului, reprezentand costurile de organizare, la care se adauga costurile pe care Casa de Expeditii le-a angajat pentru desfasurarea incarcarii, descarcarii si a transportului (inchiriere utilaje, formalitati vamale, autorizatii, stationare, dislocare etc.). Clientul pierde dreptul de a anula comanda din momentul in care mijlocul de transport se prezinta la locul de incarcare.

4.12. Termenul liber la locul incarcarii / descarcarii este de 3 ore. Daca stationarea camionului/mijlocului de transport la locul incarcarii / descarcarii va depasi acest termen, Clientul va suporta penalizari pentru stationare in valoare de 50 EUR / ora de stationare pana la implinirea a 8 ore de intarziere. Dupa scurgerea celor 8 ore, stationarea se va penaliza cu 350 EUR / zi de stationare suplimentara. Penalitatile de stationare pot depasi pretul contractului de expeditie.

5. Vamuiri

5.1 Societatea de Expeditii poate prevedea in contractul de expeditie si operatiunile de comisionar in vama, daca poseda autorizatiile legale, sau poate angaja un comisionar in vama. Pentru aceasta activitate Societatea de Expeditii trebuie sa respecte toate cerintele legislatiei vamale aplicabile, sa convina in scris cu Clientul garantiile necesare si prezentarea documentelor prevazute de lege.

5.2 Pentru aceasta activitate, Clientul datoreaza tarifele convenite intre parti, pe langa taxele prevazute la pct. 4.8.

6. Conditii de plata

6.1 Plata transportului si a celorlalte servicii se face de catre Client pe baza facturii emise de Societatea de Expeditii. Termenul de achitare a sumelor facturate este cel prevazut fiecare comanda de transport in parte (inainte de incarcare/ inainte de descarcarea marfii din mijlocul de transport /la data transmiterii documentelor de transport/intr-un termen fix de zile de la data transportului), dar nu poate depasi termenul maxim de 30 de zile calendaristice.

6.2 In cazul in care s-a agreat ca plata sa se efectueze la data descarcarii, marfa nu va fi descarcata din mijlocul de transport pana la momentul platii. Neplata la termen a pretului contractului de expeditie si stationarea mijlocului de transport la locul descarcarii / depozitarea marfii genereaza costuri suplimentare Clientului conform art. 8.3. de mai jos.

6.3. Clientul se afla in raporturi contractuale exclusiv cu Societatea de Expeditii, nu cu subcontractantii acesteia (precum transportatorii), astfel ca pretul contractului de expeditie se va considera achitat doar daca este achitat in contul Societatii de Expeditii. In cazuri exceptionale in care plata pretului contractului nu este posibila decat in numerar, Clientul va achita contravaloarea contractului transportatorului exclusiv cu acordul scris al Societatii de Expeditii. In cazul in care Clientul procedeaza la achitarea in numerar a pretului contractului carte subcontractanti fara acordul Societatii de Expeditii sau fara a solicita chitanta cu ocazia platii, plata nu va fi luata in considerare si nu va fi opozabila Societatii de Expeditii.

6.4 Neplata la termen a contravalorii serviciului prestat de catre Societatea de Expeditii atrage dupa sine penalizari de intarziere de 1% din pretul contractului de expeditie pentru fiecare zi de intarziere, penalitati calculate de la data ajungerii la scadenta a facturii, pana la data efectuarii platii integrale. Penalitatile de intarziere pot depasi cuantumul debitului principal datorat.

6.5. In cazul in care pretul negociat a fost in EUR, factura va fi emisa atat in EUR cat si in RON, la cursul BNR din ziua emiterii.

7. Contracte de expeditie succesive – Colaborarea Partilor

7.1. Contractul de expeditie are efectele unui contract-cadru in raport cu fiecare comanda de transport individuala in parte, care se completeaza cu prevederile contractului de expeditie si ale TCG.

7.2. Pe durata contractului de expeditie, Societatea de Expeditii se obliga sa onoreze fiecare comanda individuala de transport transmisa de catre Client in timp util si sa respecte pretul prevazut in Contractul de expeditie sau in cazul in care pretul este lasat la libera ofertare, sa oferteze preturi cat mai competitive pentru Clientul sau. Pentru acest serviciu, Clientul nu poate solicita oferte sau incheia comenzi de transport cu alti furnizori cu privire la transporturile ce fac obiectul prezentului contract, cu exceptia cazului in care Societatea de Expeditii nu reuseste, din motive exceptionale, sa onoreze acea comanda.

7.3. In cazul in care Clientul a fost nevoit sa incheie o singura comanda de transport ce face obiectul contractului cu un alt furnizor de servicii asemanatoare din culpa Societatii de Expeditii conform art. 7.2. de mai sus, aceasta se obliga sa despagubeasca Clientul cu diferenta de pret achitata efectiv de catre Client tertului furnizor si pretul pe care Societatea de Expeditii l-ar fi ofertat conform Contractului de expeditie, in limita a 500,00 Euro.

7.4. Contractul de expeditii poate fi denuntat unilateral prin transmiterea unei notificari scrise in acest sens, de catre oricare dintre Parti. Contractul de expeditii poate fi reziliat pentru neexecutare/executare necorespunzatoare prin transmiterea unei notificari scrise in acest sens, de catre partea indreptatita, contractul incetand in termen de 30 de zile calendaristice de la transmiterea notificarii, cu exceptia cazului in care, in acest termen, partea in culpa executa/repara prestatiile. Denuntarea/rezilierea/incetarea din orice motive a contractului nu are efect asupra comenzilor deja executate sau in curs de executare, iar acestea se vor aduce la indeplinire conform contractului.

7.5. Partile au o obligatie reciproca de fidelitate privind executarea contractului de expeditii, iar acestea nu pot efectua acte/fapte care sa prejudicieze buna executare a acestuia. Clientul nu poate initia negocieri/incheia contracte de transport direct cu subcontractantii CLS, sub sanctiunea incetarii de drept a contractului de expeditie si a achitarii unui prejudiciu stabilit conventional la suma de 25.000 Euro si reprezentand beneficiul nerealizat al CLS din totalitatea intermedierilor ce s-ar fi putut realiza conform prezentului contract.

8. Dreptul de gaj si dreptul de retentie

8.1 Societatea de Expeditii detine un drept legal de gaj si de retentie asupra marfurilor si asupra oricaror documente aferente acestora, pentru orice suma de bani datorata in orice moment Societatii de Expeditii sau subcontractantilor acesteia (pe care ii reprezinta in raport cu Clientul) rezultand din servicii de transport prestate.

8.2 Dreptul de retentie inceteaza daca cel interesat consemneaza la dispozitia Societatii de Expeditii pretul transportului si contravaloarea tuturor costurilor suplimentare/penalitatilor datorate conform art. 8.3. sau ofera detentorului o garantie suficienta. Toate costurile aparute in legatura cu exercitarea dreptului de retinere/gaj, inclusiv, dar fara a se limita la: costurile de depozitare, manipulare, redirectionarea vehiculului, timpul de stationare, vor fi suportate de catre Client, iar valoarea compensatiei pentru costurile suportate urmeaza sa fie achitata inainte de descarcarea marfurilor si prezentarea acestora la destinatar.

8.3. Dreptul de retentie pana la achitarea costurilor de mai sus se exercita dupa scurgerea timpului liber de descarcare sau in cazul refuzului expres / lipsei unui raspuns privind plata pretului contractului de expeditie, in functie de varianta cea mai fezabila, prin (i) stationarea mijlocului de transport la locul de incarcare/descarcare, Clientul datorand 500 EUR/zi de stationare sau (ii) depozitarea marfurilor intr-un depozit ales de Societatea de Expeditii, Clientul datorand 90 EUR+TVA/tona/zi de depozitare, inclusiv costurile privind depozitare si manipulare a marfurilor sau (iii) prin orice alta modalitate in orice modalitate rezonabila, inclusiv vanzarea sau distrugerea marfurilor.

8.4. CLS va putea, in orice moment sa-si exercite dreptul la retinere/gaj asupra unor marfurilor si documentelor insotitoare, drept garantie pentru plata oricarei alte sume datorate in conformitate cu comanda, inclusiv costurile de recuperare a acesteia. Acest drept la retinere/gaj poate fi exercitat nu doar pentru absenta platii in legatura cu serviciul in cauza, dar poate fi extins si la orice obligatii existente, in orice moment, inclusiv in cadrul altor contracte. Daca intre parti se incheie mai multe contracte de expeditie/transport succesive, acestea se considera ca presatii facand parte dintr-un contract cadru de expeditie/transport cu acel Client specific, cu respectarea conditiilor contractuale agreate prin primul contract de expeditie/transport si completate cu cele negociate de parti prin corespondenta. CLS poate invoca drepturile din prezenta sectiune cu privire la orice transport care face parte din contractele de expeditie/transport incheiate cu acest Client, pana la achitarea integrala a tuturor serviciilor de transport prestate.

8.5. In ipoteza de mai sus, CLS nu fi responsabil pentru intarzieri in livrarea marfurilor sau pentru orice costuri suplimentare aparute pentru destinatar, pe care cel din urma le-a pretins sau va putea sa le pretinda de la Beneficiar sau pentru orice alt prejudiciu suferit de acesta.

9. Forta Majora

9.1 Partile contractante nu vor fi raspunzatoare pentru neexecutarea la termen si/sau in mod necorespunzator, total sau partial, a oricareia dintre obligatiile care ii incumba, daca neexecutarea obligatiei respective a fost cauzata de un eveniment imprevizibil la data incheierii contractului de expeditie si ale carui consecinte sunt de neinlaturat de partea care il invoca.

9.2 Partea care invoca forta majora este obligata sa aduca la cunostinta celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acestuia si sa ia toate masurile care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor respectivului eveniment.

9.3 Cazurile de forta majora exonereaza Societatea de Expeditii, pe durata lor, de obligatiile ce sunt afectate de aceste circumstante. In aceste cazuri, Societatea de Expeditii sau Clientul au dreptul de a rezilia contractul de expeditie, chiar daca acesta a fost partial realizat. Daca Societatea de Expeditii sau Clientul solicita rezilierea contractului, Societatea de Expeditii este indreptatita la plata tuturor costurilor suportate de aceasta pentru executarea contractului pana la data rezilierii acestuia.

9.4 Partea care a invocat forta majora trebuie sa faca dovada acesteia in termen de maximum 5 zile de la data incetarii acesteia.

10. Litigii

10.1. Orice litigiu cu societatea Crystal Logistics Services S.R.L. izvorat din contractul de expeditie si care nu se va putea solutiona pe cale amiabila va fi solutionat de instanta de drept competenta din circumscriptia Municipiului Bucuresti, de la sediul CLS – competenta alternativa de solutionare.

10.2. Aceasta clauza este o clauza alternativa pentru stabilirea competentei. In cazul in care CLS depune orice cerere in instanta in legatura cu un Contract de expeditie/Comanda de transport in jurisdictia Clientului, se intelege ca CLS a renuntat la dreptul de a depune o astfel de cerere in fata instantelor judecatoresti competente din Municipiul Bucuresti.

11. Clauze finale

11.1 Clientul nu poate contacta in mod direct/indirect subcontractantii Casei de Expeditii fara acordul acesteia din urma. In cazul in care Clientul utilizeaza know-how-ul si logistica Societatii de Expeditii pentru a efectua transportul cu subcontractantul Societatii de Expeditii desemnat in acest scop, Clientul va fi in continuare tinut la plata pretului contractului de expeditie Societatii de Expeditii, cu titlu de despagubiri. Societatea de Expeditii nu va putea fi tinuta raspunzatoare pentru serviciile de transport incheiate in astfel de conditii.

  Cerere Cotație Transport

  Detalii Persoana de Contact:

  Detalii Transport:

  Tip Transport

   Abonează-te la newsletter

   Am citit și sunt de acord cu politica de confidențialitate*